logo
TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA
EXPORT - IMPORT

TENDER


W naszej opinii współpraca partnerska jest najważniejszym warunkiem sukcesu we wszystkich relacjach współczesnego świata biznesu - w gabinetach zarządu, salach konferencyjnych, w halach zakładów, na stanowiskach pracowników a także w bezpośrednich kontaktach biznesowych.

Uważamy, że powoduje ona, iż wzloty i upadki partnerów w mniejszym stopniu zależą od skuteczności ich wysiłków a w znacznie większym od powodzenia ich współdziałania.

Dlatego też, ZAPRASZAMY do współpracy doskonałej, którą cechuje oddanie i odpowiedzialność porównywalne z tymi, na których opiera się związek małżeński i dalekiej od surowej dyscypliny, z jaką prowadzi się grupę sportowców.

      Zarząd oraz pracownicy
      Tender K. Młot Sp. z o.o.


ul. Źródlana 9, Święcice
05-860 Płochocin
Telefon: 0048 22 752 57 15 do 19
Fax: 0048 22 752 57 20
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
WG XIV KRS 0000098256
NIP 525-20-69-442, REGON 013168169
Kapitał zakładowy 250 000 pln.